Atpakaļ uz sekciju sarakstu

Organizatori

Apraksts

Sekcijas tēma aptver partikulas, klītikas, saikļus un citus vārdus, kuru leksiskās nozīmes kodolu veido gramatiskā funkcija. Referātos iespējams analizēt gan diahroniskās, gan sinhronās ar tiem saistītās problēmas. Gaidāms, ka konferencē pārrunātie jautājumi varētu palīdzēt vismaz daļēji aizpildīt robus sistēmiskos šo vārdu aprakstos. Tāpat tiek mēģināts baltu valodu materiālu padarīt pieejamu plašākiem indoeiropiešu valodu vēstures, gramatizācijas teorijas un tipoloģijas aprakstiem.

Apstiprinātie referāti

 

Ja vēlaties lasīt referātu tēzes, lūdzam noklikšķināt uz attiecīgā referāta nosaukuma.

 

 

Lejuplādēt visu šīs sekcijas referātu tēzes

 

Atpakaļ uz sekciju sarakstu