Atpakaļ uz sekciju sarakstu

Organizatori

Apraksts

Valodnieki daudz ir izdarījuši, pētīdami gan atsevišķu valodu telpas izteikšanas līdzekļu lietojumu un polisēmiju, gan telpas attieksmju izteikšanas veidu bagātību dažādās valodās, kas pamato lingvistiskās relativitātes hipotēzi (piem., Levinson and Wilkins 2006). Pētīti kustības notikumu izteikšanas līdzekļi (motion events, Talmy 1985, 2000), vietas izteikšanas apguve dzimtajā valodā (piem., Hickmann 2003) un svešvalodās (piem., Tyler 2012). Pēdējās desmitgadēs, aprakstot telpas izteikšanas līdzekļus, izmantojama kognitīvā metodoloģija, taču trūkst darbu, kas būtu veltīti fleksīvajām valodām. No tām var minēt slāvu valodu pētījumus, piem., Przybylska (2002), Šarić (2008), Pawelec (2009).

Telpas konceptualizācija baltu valodās līdz šim pētīta nedaudz. Līdzās agrākajiem deskriptīvajiem un strukturālajiem vietas izteikšanas līdzekļu aprakstiem pamazām rodas sastatāmie, kognitīvā virziena, tāpat arī tipoloģiskās valodniecības darbi, kuros izmantojami baltu valodu materiāli. Taču šai tēmai veltītu pētījumu un diskusiju joprojām trūkst.

Sekcijā lasīt referātus aicinām visus, kuri interesējas par telpas izpratni un izteikšanas līdzekļiem baltu valodās, strādā, izmantojot dažādas metodes un dažādus materiālus (ne tikai valodniecības).

Piedāvājam šādas referātu tēmas (tēmu saraksts nav galīgs):

1. Telpas izteikšanas līdzekļu pētīšanas metodoloģija: virzieni un problēmas. Esošo metožu piemērošana fleksīvajām valodām.

2. Telpas izpratnes (percepcijas ir konceptualizācijas) stratēģijas.

3. Valodiskie topoloģisko un projektīvo telpas attieksmju, kustības notikumu izteikšanas līdzekļi.

4. Lieluma, dimensijas, orientācijas u.tml. izteikšanas līdzekļi.

5. Telpas tipoloģija (iekļaujot baltu valodu materiālu).

6. Telpas izteikšanas līdzekļu polisēmija. Nozīmes sakarību motivācija.

7. Telpas izteikšana un diahronija.

8. Telpas izteikšanas līdzekļu gramatizēšanās.

9. Dažādu valodu telpas izteikšanas līdzekļu sastatījums. Tulkošana.

10. Telpas izteikšanas līdzekļu apguve.

11. Telpas izteikšana baltu žestu valodās.

Literatūra

Hickmann, Maya. 2003. Children’s Discourse: Person, time, and space across languages. Cambridge: Cambridge University Press.

Levinson, Stephen C. and David P. Wilkins. 2006. Grammars of Space. Cambridge: Cambridge University Press.

Pawelec, Andrzej. 2009. Prepositional Network Models. A hermeneutical case study. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Przybylska, Renata. 2002. Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej. Kraków: Universitas.

Šarić, Ljiljana. 2008. Spatial Concepts in Slavic: A Cognitive Linguistic Study of Prepositions and Cases, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

Talmy, Leonard. 1985. Lexicalization patterns: semantic structure in lexical forms. In: Timothy Shopen (ed.) Language Typology and Syntactic Description 3: Grammatical categories and the lexicon. Cambridge: Cambridge University Press, 57–149.

Talmy, Leonard. 2000. Toward a Cognitive Semantics 1, 2. Cambridge: MIT Press.

Tyler, Andrea. 2012. Cognitive Linguistics and Second Language Learning: Theoretical basics and experimental evidence. New York / London: Routledge.

Apstiprinātie referāti

 

Ja vēlaties lasīt referātu tēzes, lūdzam noklikšķināt uz attiecīgā referāta nosaukuma.

 

 

Lejuplādēt visu šīs sekcijas referātu tēzes

 

Atpakaļ uz sekciju sarakstu