Atpakaļ uz sekciju sarakstu

Organizatori

Apraksts

Pēdējos gados vārddarināšanai pievērsts ne mazums uzmanības gan teorētiskā un funkcionālā, gan tipoloģiskā aspektā (piem., Bauer 2004; Štekauer & Lieber, eds. 2005; Corbett 2010; Spencer 2013; Štekauer et al. 2013). Šie darbi varētu dot jaunu stimulu baltu valodu vārddarināšanas pētījumiem un paplašināt tradicionālo strukturālo skatījumu (sal. V. Urbuča (1978) un E. Soidas (2009) studijas).

Šīs kongresa sekcijas mērķis – apvienot pētniekus, kas izvirza jaunus jautājumus un (vai) piedāvā jaunu metodiku latviešu, latgaliešu, lietuviešu un prūšu valodas vārddarināšanā (gan sinhroniskā, gan diahroniskā aspektā). Īpaši tiek gaidīti darbi, kuros vārddarināšana saskaras ar citām jomām, piemēram:

vārddarināšanas procesi, kam piemīt tādas pazīmes kā liela produktivitāt

  • vārddarināšana un formveidošana (piemēram, vārddarināšanas procesi, kam piemīt tādas pazīmes kā liela produktivitāte un regulāritāte, kuras raksturīgas formveidošanai; varddarināšanas un formveidošanas robežgadījumi – piemēram, latviešu valodas tagadnes divdabji);
  • vārddarināšana un sintakse (piemēram, atvasinājumi, kas maina valenci: kauzatīvi, refleksīvi u.c.);
  • vārddarināšana un pragmatika (piemēram, pieklājības izteikšana ar deminutīviem);
  • vārddarināšana un teksta lingvistika (piemēram, dažādas atvasinājumu funkcijas tekstos, ar dažādiem žanriem saistīta vārddarināšanas līdzekļu izmantošana);
  • vārddarināšana un korpuslingvistika (piemēram, korpusu materiālā balstīta produktivitātes mērīšana; vārddarināšana paralēlajos korpusos);
  • vārddarināšana un valodu kontakti (piemēram, aizguvumu adaptācija, izmantojot vārddarināšanas līdzekļus, vārddarināšanas afiksu aizgūšana).

Literatūra

Bauer, Laurie. 2004. The function of word-formation and the inflection-derivation distinction. In: Words in their Places. A Festschrift for J. Lachlan Mackenzie, eds. Henk Aertsen, Mike Hannay & Rod Lyall. Amsterdam: Vrije Universiteit. 2004, 283-292.

Corbett, Greville G. 2010. Canonical derivational morphology. Word Structure 3, 141-155.

Soida, Emīlija. 2009. Vārddarināšana. Rīga: Latvijas Universitāte [grāmata sarakstīta 20. gs. astotās desmitgades sākumā].

Spencer, Andrew. 2013. Lexical relatedness. Oxford University Press.

Štekauer, Pavel & Lieber, Rochelle, eds. 2005. Handbook of word-formation. Dordrecht: Springer.

Štekauer, Pavol & Valera, Salvador & Körtélyessy, Lívia. 2012. Word-formation in the world’s languages: a typological survey. Cambridge: Cambridge University Press.

Urbutis, Vincas. 1978. Žodžių darybos teorija. Vilnius: Mokslas [2. izdevums, 2009].

Apstiprinātie referāti

 

Ja vēlaties lasīt referātu tēzes, lūdzam noklikšķināt uz attiecīgā referāta nosaukuma.

 

 

Lejuplādēt visu šīs sekcijas referātu tēzes

 

Atpakaļ uz sekciju sarakstu