2015-10-23

Publicētas Sekciju programmas.


  

2015-10-23

Publicētas referātu tēzes.


  

2015-10-22

Publicēta Noderīga informācija.


  

2015-10-02

Publicēta Kultūras programma un sākta Reģistrācija kultūras programmai.


  

2015-08-26

Publicēta informācija par viesnīcām.


  

2015-08-05

Publicēts programmas pirmais variants.


  

2015-07-10

Publicēts pieņemto referātu saraksts.


 

2015-07-03

Tēžu iesūtīšanas laiks XII Starptautiskajam baltistu kongresam ir beidzies. Pašlaik organizācijas komiteja pārskata apstiprinātās tēzes un gaida informāciju no sekciju organizatoriem par dalībnieku, kas reģistrējušies pēdējās dienās, apstiprinātajām tēzēm. Līdz 2015. gada 15. jūlijam kongresa mājaslapā tiks publicēti kongresam pieņemto referātu nosaukumi.


 

2015-06-02

Dalībnieku reģistrācijas termiņš pagarināts līdz 1. jūlijam. Plašāk sk. šeit.


 

2015-01-21

Izsludināta elektroniskā dalībnieku reģistrācija. Reģistrācijas termiņus sk. šeit.


 

2015-01-21

Atjaunots apstiprināto sekciju saraksts.


 

2014-12-03

Tematisko sekciju iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2014. gada 31. decembrim. Apstiprināto sekciju sarakstu skatīt šeit.


 

2014-12-03

Publicēta Kongresa dalības maksa.


 

2014-10-03

Publicēta informācija par kongresu un aicinājums piedāvāt tematiskās sekcijas. Sk. Par kongresu.


 

2014-10-01

Ir izveidota kongresa mājaslapa.