Vieta un laiks

Kongress notiks 2015. gada 28.–31. oktobrī, Viļņas Universitātē (Universiteto g. 5, Viļņā, Lietuvā).

Organizācijas komiteja

 • Birute Kabašinskaite
 • Jurģis Pakeris
 • Vītauts Rinkevičs
 • Daiva Sinkevičūte
 • Bonifacs Stundža (priekšsēdētājs)
 • Migels Viljanueva Svensons

Aicinātie referenti

 • Pjetro Umberto Dini (Pizas Universitāte)
 • Aksels Holvūts (Varšavas Universitāte, Viļņas Universitāte)
 • Džejs Džasenofs (Hārvarda Universitāte)
 • Voicehs Smočinskis (Krakovas Jagelonu Universitāte)

Referātu tēzes

Lejuplādēt visas tēzes

Atsevišķu referātu tēzes skat. sadaļā Sekcijas.

Dalības maksa

Maksājot līdz 2015. gada 15. septembrim:

 • 55 EUR (50 EUR + 5 EUR komisijas maksa par pārskaitījumu) – pētniekiem, kuriem ir pastāvīga darba vieta
 • 30 EUR (25 EUR + 5 EUR komisijas maksa par pārskaitījumu) – pētniekiem, kuriem nav pastāvīgas darba vietas, doktorantiem, dalībniekiem, kuri nelasīs referātus, sekciju organizatoriem

Maksājot pēc 2015. gada 15. septembra:

 • 65 EUR (60 EUR + 5 EUR komisijas maksa par pārskaitījumu) – pētniekiem, kuriem ir pastāvīga darba vieta
 • 40 EUR (35 EUR + 5 EUR komisijas maksa par pārskaitījumu) – pētniekiem, kuriem nav pastāvīgas darba vietas, doktorantiem, dalībniekiem, kuri nelasīs referātus, sekciju organizatoriem

Darba valodas

 • lietuviešu
 • latviešu
 • angļu
 • vācu
 • krievu

Referātu un diskusiju ilgums

 • aicinātie referenti: 40 min.
 • citi referenti: 20 min.
 • diskusijas: 10 min.

Tematiskās sekcijas

Kongresu veidos vispārējā sekcija un tematiskās sekcijas.

Tematiskās sekcijas organizēšanu uzņemas zinātnieku grupa, kuru veido vismaz divi dalībnieki. Tās uzdevums – sagatavot sekcijas aprakstu, kurā norādīta pētījumu problemātika. Sekcijas organizatori par savu piedāvājumu elektroniski informē Kongresa organizācijas komiteju, patstāvīgi publicē aicinājumu piedalīties attiecīgajā Kongresa sekcijā un pieņem referātu tēzes, kuras vēlāk nodod Kongresa organizācijas komitejai.

Aicinām sniegt ierosinājumus Kongresa tematiskajām sekcijām par aktuāliem baltu valodniecības un ar to saistītiem jautājumiem, kā arī būt attiecīgo sekciju organizatoriem. Ja vēlaties piedāvāt sekciju, lūdzam aizpildīt Tematiskās sekcijas piedāvājuma veidlapu.

Apstiprināto sekciju sarakstu sk. šeit.

Termiņi

 • Tematisko sekciju piedāvājumu iesniegšana – līdz 2014. gada 31. decembrim (termiņš beidzies!);
 • Tematisko sekciju apstiprināšana – līdz 2015. gada 31. janvārim (termiņš beidzies!);
 • dalībnieku elektroniskā reģistrācija un referātu tēžu iesniegšana – līdz 2015. gada 1. jūlijam (termiņš beidzies!);
 • dalībnieku elektroniska informēšana par apstiprinātajiem referātiem – līdz 2015. gada 15. jūlijam (termiņš beidzies!);
 • klausītāju reģistrācija – pastāvīgi;
 • dalības maksas pārskaitīšana – līdz 2015. gada 15. septembrim (termiņš beidzies!);
 • reģistrācija kultūras programmai – līdz 2015. gada 16. oktobrim.

Kontaktinformācija

Adrese

XII starptautiskais baltistu kongress
Organizācijas komiteja
Baltistikas katedra
Viļņas Universitāte
Universiteto g. 5
LT-01513 Viļņa
Lietuva

E-pasts

baltistukongresas@flf.vu.lt