Grįžti į sekcijų sąrašą

Organizatoriai

Aprašymas

Siūloma problematika:

  1. NORM modelis lietuvių ir latvių tarmėtyroje: nuo dialektologinių tyrimų pradžios iki XXI a. dinamiškosios dialektologijos.
  2. Baltų tarmių lokalioji dialektologija: pranašumai ir trūkumai.
  3. Multimodalioji dialektologija – tarmių paveldo konservavimo būdas ir diachroninų tyrimų pamatas.
  4. Kalbos variantiškumo inventorizavimas statiškosios ir dinamiškosios dialektologijos požiūriu.
  5. Tarminio variantiškumo vertė ir savivertė globalėjančiose Lietuvos ir Latvijos visuomenėse.

Patvirtinti pranešimai

 

Jei norite paskaityti pranešimų tezes, prašome paspausti norimo pranešimo pavadinimą. 

 

Daiva Aliūkaitė
Tarminių kodų gyvybingumas Biržų geolekto zonoje
Zofija Babickienė
Šiaurės žemaičių kretingiškių tarmės leksika: tradicija ir naujovės
Rima Bakšienė
Tarminio kalbėjimo savivertė ir gyvybingumas: XXI a. pr. Jurbarko ir Šakių šnektos
Agnė Čepaitienė
Diferencinių tarminių požymių atranka tarmių prognostiniam modeliui
Laura Geržotaitė
Punsko apylinkių šnektų ploto kitimo dinamika
Miroslavs Jankovjaks (Mirosław Jankowiak)
Baltu valodu elementi Latvijas baltkrievu izloksnēs
Genovaitė Kačiuškienė
Panevėžio miesto gyventojų kalbinės nuostatos: anketinis tyrimas
Laima Kalėdienė
Multimodalioji Tarmyno vizija
Daiva Kardelytė-Grinevičienė
Lokatyvinių inesyvo ir iliatyvo konstrukcijų neutralizacijos tendencijos rytų ir pietų aukštaičių šnektose
Rasa Kurkauskienė
Rytų aukštaičių šiaurinių panevėžiškių daiktavardžio linksniavimo tipai ir jų kitimo tendencijos
Asta Leskauskaitė
Gramatiniai variantai XXI a. pradžios Punsko ir kaimyninių vakarinių pietų aukštaičių šnektose
Liene Markus-Narvila
Savvaļas augu nosaukumi 17. gs. vārdnīcās un latviešu valodas izloksnēs
Violeta Meiliūnaitė
Rytų aukštaičių panevėžiškių šnektų raidos (kaitos) bruožai
Erika Merkytė-Švarcienė
Jaunosios kartos šiauliečių naivioji tarmių klasifikacija
Danguolė Mikulėnienė
Prognostiniai tarmių tyrimai daugiadimensės dialektologijos požiūriu
Lina Murinienė
Naujosios Akmenės jaunimo kalba: tradicinės tarmės reliktai ir inovacijos
Ieva Ozola
Pronomenu dialektālo formu lietojums Dienvidkurzemes izloksnēs
Meilutė Ramonienė
Tarmės vartojimas ir socialinė vertė Lietuvos miestuose
Regina Rinkauskienė
Naujausi morfologiniai kitimai rytų aukštaičių uteniškių patarmėje
Christa Schneider
Dialect prestige in contemporary Lithuania – a pilot study
Florian Sommer
Lietuviškosios G. Wenkerio anketos (XIX a.) – jų lingvistiniai bruožai ir reikšmė dialektologijai
Anna Stafecka
Latgaliskās izloksnes 21. gadsimtā: sociolingvistisks ieskats
Janina Švambarytė-Valužienė
Savitas kalbinis reiškinys šiauliškių plote (remiantis LKA punkto Nr. 73 medžiaga)
Diana Vaitmonienė
Geolingvistinis Raseinių kalbos bendruomenės kompetencijos tyrimas
Daira Vēvere
Par dažām noturīgām tāmnieku izlokšņu pazīmēm: sociolingvistisks aspekts

 

Atsisiųsti visų šios sekcijos pranešimų tezes

 

Grįžti į sekcijų sąrašą