Grįžti į sekcijų sąrašą

Organizatoriai

Aprašymas

Pastaraisiais metais žodžių daryba susilaukė nemažai dėmesio tiek teoriniu ir funkciniu, tiek tipologiniu aspektu (pvz.: Bauer 2004; Štekauer & Lieber, eds. 2005; Corbett 2010; Spencer 2013; Štekauer et al. 2013). Šie darbai galėtų suteikti naują postūmį baltų kalbų žodžių darybos tyrimams ir praplėsti tradicinį struktūralistinį požiūrį (plg. V. Urbučio (1978) ir E. Soidos (2009) studijas).

Šios kongreso sekcijos tikslas – suburti tyrėjus, keliančius naujus klausimus ir (arba) siūlančius naują metodiką latvių, latgalių, lietuvių ir prūsų kalbų žodžių darybos srityje (tiek sinchroniniu, tiek diachroniniu aspektu). Ypač lauktume darbų, kuriuose domimasi žodžių darybos ir kitų sričių sankirtomis, kaip antai:

  • žodžių daryba ir kaityba (pavyzdžiui: žodžių darybos procesai, pasižymintys „kaitybinėmis“ formaliosiomis ypatybėmis: dideliu produktyvumu, reguliarumu, apibendrintumu; t. p. plg. tokius gerai žinomus paribio atvejus, kaip latvių kalbos esamojo laiko dalyviai);
  • žodžių daryba ir sintaksė (pavyzdžiui, valentingumą keičiantys vediniai: kauzatyvai, refleksyvai ir kt.);
  • žodžių daryba ir pragmatika (pavyzdžiui, mandagumo raiška deminutyvais);
  • žodžių daryba ir teksto lingvistika (pavyzdžiui: įvairios vedinių funkcijos tekstuose, su skirtingais žanrais sietina darybos priemonių vartosena);
  • žodžių daryba ir tekstynų lingvistika (pavyzdžiui: tekstynų duomenimis grįstas produktyvumo matavimas, žodžių daryba lygiagrečiuosiuose tekstynuose);
  • žodžių daryba ir kalbų kontaktai (pavyzdžiui: skolinių adaptacija pasitelkiant darybos priemones, darybos afiksų skolinimasis).

Literatūra

Bauer, Laurie. 2004. The function of word-formation and the inflection-derivation distinction. In: Words in their Places. A Festschrift for J. Lachlan Mackenzie, eds. Henk Aertsen, Mike Hannay & Rod Lyall. Amsterdam: Vrije Universiteit. 2004, 283-292.

Corbett, Greville G. 2010. Canonical derivational morphology. Word Structure 3, 141-155.

Soida, Emīlija. 2009. Vārddarināšana. Rīga: Latvijas Universitāte [knyga parašyta XX a. 8-tojo dešimtmečio pradžioje].

Spencer, Andrew. 2013. Lexical relatedness. Oxford University Press.

Štekauer, Pavel & Lieber, Rochelle, eds. 2005. Handbook of word-formation. Dordrecht: Springer.

Štekauer, Pavol & Valera, Salvador & Körtélyessy, Lívia. 2012. Word-formation in the world’s languages: a typological survey. Cambridge: Cambridge University Press.

Urbutis, Vincas. 1978. Žodžių darybos teorija. Vilnius: Mokslas [2-asis leid., 2009].

Patvirtinti pranešimai

 

Jei norite paskaityti pranešimų tezes, prašome paspausti norimo pranešimo pavadinimą. 

 

 

Atsisiųsti visų šios sekcijos pranešimų tezes

 

Grįžti į sekcijų sąrašą