Grįžti į sekcijų sąrašą

Organizatoriai

Aprašymas

Lingvistai yra nemažai nuveikę tirdami tiek atskirų kalbų erdvės raiškos priemonių vartoseną ir polisemiją, tiek erdvės santykių raiškos įvairovę skirtingose kalbose, pagrindžiančią lingvistinio reliatyvumo hipotezę (pvz., Levinson and Wilkins 2006). Tirta judėjimo įvykių raiška (motion events, Talmy 1985, 2000), vietos raiškos priemonių įsisavinimas gimtojoje (pvz., Hickmann 2003) ir užsienio (pvz., Tyler 2012) kalbose. Pastaraisiais dešimtmečiais erdvės raiškos priemonėms aprašyti pasitelkiama kognityvinė metodologija, tačiau trūksta darbų, skirtų fleksinėms kalboms. Iš tokių minėtini slavų kalbų tyrimai, pvz., Przybylskos (2002), Šarić (2008), Paweleco (2009).

Erdvės konceptualizacija baltų kalbose iki šiol tirta nedaug. Šalia ankstesnių deskriptyvinių ar struktūrinių vietos raiškos priemonių aprašų pamažu atsiranda gretinamųjų, kognityvinės krypties, taip pat tipologinių darbų, kuriuose naudojamasi baltų kalbų medžiaga. Tačiau šiai temai skirtų tyrimų ir diskusijų vis dar trūksta.

Sekcijoje kviečiame skaityti pranešimus visus, kurie domisi erdvės suvokimo ir raiškos būdais baltų kalbose, dirba įvairiais metodais ir su įvairia medžiaga (nebūtinai vien kalbine).

Siūlomos tokios pranešimų temos (temų sąrašas nėra baigtinis):

 1. Erdvės raiškos priemonių tyrimo metodologija: kryptys ir problemos. Esamų metodologijų pritaikomumas fleksinėms kalboms.
 2. Erdvės suvokimo (percepcijos ir konceptualizavimo) strategijos.
 3. Kalbinė topologinių ir projektinių erdvės santykių, judėjimo įvykių (motion events), raiška.
 4. Dydžio, matmens, orientacijos ir pan. raiška.
 5. Erdvės tipologija (įtraukiant baltų kalbų medžiagą).
 6. Erdvės raiškos priemonių polisemija. Reikšmės sąsajų motyvacija.
 7. Erdvės raiška ir diachronija.
 8. Erdvės raiškos priemonių gramatinimas.
 9. Skirtingų kalbų erdvės raiškos gretinimas. Vertimas.
 10. Erdvės raiškos priemonių įsisavinimas.
 11. Erdvės raiška baltų gestų kalbose.

Literatūra

Hickmann, Maya. 2003. Children’s Discourse: Person, time, and space across languages. Cambridge: Cambridge University Press.

Levinson, Stephen C. and David P. Wilkins. 2006. Grammars of Space. Cambridge: Cambridge University Press.

Pawelec, Andrzej. 2009. Prepositional Network Models. A hermeneutical case study. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Przybylska, Renata. 2002. Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej. Kraków: Universitas.

Šarić, Ljiljana. 2008. Spatial Concepts in Slavic: A Cognitive Linguistic Study of Prepositions and Cases, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

Talmy, Leonard. 1985. Lexicalization patterns: semantic structure in lexical forms. In: Timothy Shopen (ed.) Language Typology and Syntactic Description 3: Grammatical categories and the lexicon. Cambridge: Cambridge University Press, 57–149.

Talmy, Leonard. 2000. Toward a Cognitive Semantics 1, 2. Cambridge: MIT Press.

Tyler, Andrea. 2012. Cognitive Linguistics and Second Language Learning: Theoretical basics and experimental evidence. New York / London: Routledge.

Patvirtinti pranešimai

 

Jei norite paskaityti pranešimų tezes, prašome paspausti norimo pranešimo pavadinimą. 

 

Patvirtinti pranešimai

 

Atsisiųsti visų šios sekcijos pranešimų tezes

 

Grįžti į sekcijų sąrašą