Grįžti į sekcijų sąrašą

Organizatoriai

Aprašymas

Onomastikos tyrimai yra svarbūs, atskleidžiant valstybių raidos procesus, nes vietų vardai, kaip kalbos ženklai, yra įtraukti į kalbos raidos procesą ir jame dalyvauja. Dėl istorinio tikslumo jie yra visuomenės istorijos liudininkai ir gali padėti rekonstruoti tiriamo krašto istoriją.

Sekcijoje bus aptariami teoriniai ir praktiniai tikrinių žodžių semantikos, kilmės ir darybos klausimai. Baltų vardynas vis dar traukia Europos onomastų, istorikų, archeologų dėmesį. Baltiški vandenvardžiai svariai prisidėjo atitinkamu laiku prie Senosios Europos teorijos pagrindimo. Manytina, kad naujausi baltų vardyno kilmės aiškinimai turėtų būti pagrįsti išsamesnėmis išvadomis, kurias pateikia indoeuropeistai. Tada galima tikėtis patikimesnių kilmės aiškinimų. Todėl galima ir reikia kalbėti apie tarpdalykinį onomastikos pobūdį. Šiuo metu Europos taip pat baltų vardyno tyrėjai vis labiau domisi tikrinių vardų semantika. Nuolat diskutuojama teoriniais onimų semantikos klausimais, teigiant, kad tikriniai žodžiai neturi reikšmės, nes jų esmė – įvardijimas, o ne denotacija, arba kad onimai, kaip ir kiti leksikos vienetai, turi semantiką. Iš naujo susidomėta ir senąja Europos hidronimija. Tą susidomėjimą būtų galima pavadinti ir Senosios Europos teorijos peržiūra. Tyrėjų dėmesį vis labiau traukia ir buvusios Rytų Prūsijos vardynas, per kurio tyrimus atskleidžiami ir kalbų kontaktai. Pavyzdžiui, lenkų onomastai, tirdami lenkų vardyną, išryškina baltiškuosius jo elementus. Europos vietovardžių kilmę gana dažnai galima paaiškinti tik remiantis baltiškąja medžiaga. Be baltų vardyno duomenų neišsiverčia lenkų, rusų, baltarusių, čekų, vokiečių ir kiti mokslininkai (ne vien onomastai).

Tikėtina, kad Baltistų kongreso Onomastikos sekcijoje bus galima susipažinti su tyrinėjimais, kurių išvados padės spręsti baltistikos ir indoeuropeistikos aktualiausius klausimus, reikšmingus ir onomastikos plačiausiajame kontekste.

Patvirtinti pranešimai

 

Jei norite paskaityti pranešimų tezes, prašome paspausti norimo pranešimo pavadinimą. 

 

Diego Ardoino
The Bavarian Geographer and the Old Prussians
Laimutė Balode
Latvijas pilsētu nosaukumi (apkopojuma mēģinājums)
Pauls Balodis
Unikālie latviešu valodas salikteņuzvārdi
Harald Bichlmeier
‚Alteuropäisch‘ oder einzelsprachlich? Einige Problemfälle
Laimutis Bilkis
Dėl kai kurių liet. pavardžių kilmės
Grasilda Blažienė
Prūsiškų toponimų darybos aspektai
Žanna Bormane
Rīga kā Eiropas kultūras galvaspilsēta latviešu un vācu preses īpašvārdos: sastatāmais aspekts
Ojārs Bušs
Dažu Latvijas pilsētu nosaukumu etimoloģijas meklējumi (Lielvārde, Skrunda, Seda)
Jana Butāne-Zarjuta
Jauniešu komunikatīvā antroponīmija: Daugavpils piemērs
Zane Cekula
Dabas objektu nosaukumu standartizācija Latvijā un problēmsituācijas pamatnosaukumu izvēlē
Adriano Cerri
K. Donelaičio „Metų“ tikriniai vardai kitose kalbose: vertimų metodologijos palyginimas
Irena Dukavičienė
Dėl sudėtinių prūsų asmenvardžių
Kazimieras Garšva
Lietuvių kalbos plotai rytuose vardyno duomenimis
Darius Ivoška
Dėl baltiškų tikrinių vardų empirinės medžiagos
Ilga Jansone
Priekšvārdi Vidzemes mājvārdos (1826. gada Vidzemes dvēseļu revīzijas materiāli)
Birutė Jasiūnaitė
Tikriniai velniavardžiai
Santa Jērāne
Īpašvārdu vārdnīca: jēdziena robežas un pāri tām
Dalia Kiseliūnaitė
Baltiški asmenvardžiai Rasytės ir Šarkuvos bažnyčių knygose
Rolandas Kregždys
Baltų mitonimų kilmė: vak. bl. Pargrubi(j)us (G[r]ubrium, Pergrubrius ir kt.); lie. maselis
Ilja Lemeškin
Pseudobaltiški 1262 metų chronografo mitonimai
Solvita Pošeiko
Daugavpils iestāžu un uzņēmumu reklāminformācija 20. gs. 20.–30. g. presē un lingvistiskajā ainavā
Alma Ragauskaitė
Joniškiečių moterų asmenvardžiai senojoje Joniškio parapijos 1599–1621 metų krikšto metrikų knygoje
Sanda Rapa
Latviešu toponīmiskās sintagmas
Anitra Roze
Ko stāsta frizētavu nosaukumi Latvijā?
Christiane Schiller
Iš baltiškų dvikamienių asmenvardžių ir jų trumpinių kilusios pavardės Vokietijoje. Jų pateikimas internetiniame Vokietijos pavardžių žodyne DFD
Veslava Sidaravičienė
Neoficialiųjų Vilniaus miesto ergonimų darybos polinkiai
Daiva Sinkevičiūtė
XV amžiaus lietuviškos kilmės vardai
Dalia Sviderskienė
Dėl Marijampolės apskrities vietovardžių analizės pragmatikos aspektu
Sergejus Temčinas
Rytų baltų Vokietijos pavadinimo kilmė
Inese Zuģicka
Ieskats Riebiņu novada Galēnu pagasta antroponīmiskajā sistēmā
Aušra Žemienė
Dėl Mažosios Lietuvos asmenvardžių kilmės (XVIII–XIX a.)

 

Atsisiųsti visas šios sekcijos tezes

 

Grįžti į sekcijų sąrašą