Grįžti į sekcijų sąrašą

Organizatoriai

Aprašymas

Nors baltų kalbų istorinė gramatika šiuo metu išgyvena gerus laikus (atvertus paskutinius žurnalo Baltistica tomus galima rasti daug įdomių straipsnių bet kokiu baltų kalbų istorinės gramatikos klausimu), tačiau realybė yra tokia, kad mažai baltistų gerai susipažinę su indoeuropiečių kalbotyra, o daugelis indoeuropeistų taip pat nepasižymi puikiu baltų kalbotyros išmanymu.

Pagrindinis šios sekcijos tikslas – nutiesti tiltą tarp šių dviejų mokslo sričių ir ieškoti sąlyčio taškų tarp mokslininkų, dirbančių skirtingose baltų ir indoeuropiečių kalbotyros srityse. Šalia pranešimų apie baltų ar baltų-slavų kalbas iš indoeuropeistikos perspektyvos bus priimami ir pranešimai, kuriuose sprendžiami kitų indoeuropiečių kalbų probleminiai klausimai, susiję su baltų kalbomis.

Patvirtinti pranešimai

 

Jei norite paskaityti pranešimų tezes, prašome paspausti norimo pranešimo pavadinimą. 

 

Katsiaryna Ackermann
Linguistic commentaries on the “Verzeichnis veralteter oder wenig bekannter litauischer Wörter” collected by G. Ostermeyer in Lithuania Minor (Kleinlitauen)
Heiner Eichner
Vermischte Beiträge zur baltischen Sprachgeschichte aus indogermanischer Sicht
Sandra Herrmann
The representation of middle event types in Old Lithuanian
Santeri Junttila
Die baltisch-slawische Frage im Lichte der alten baltischen Lehnwörter des Ostseefinnischen
Tereza Kabeláčová
Baltų ir slavų deminutyvai
Igors Koškins
Latviešu valodas strīdīgu slāvismu etimoloģija pirmindoeiropiešu rekonstrukcijas skatījumā
The etymology of controversial slavisms in Latvian in the aspect of Proto-Indo-European reconstruction
Arthur Laisis
Dėl baltų kalbų upė → užupis darybos tipo kilmės
Duccio Lelli
The Lithuanian nouns in -muõ
Adam Paulukaitis
*-āi̯e- iteratives in East Baltic
Oliver Plötz
Strategies of expressing imperatives: A journey from PIE to the modern Baltic languages
Tijmen Pronk
Stang's law in Baltic
Ērika Sausverde
Linguistics, archeology and genetics – premises of pre-Indo-European substratum in languages around the Baltic Sea
Ilja A. Seržant
Verbalization and non-canonical case marking of some irregular verbs in *-ē- in Baltic and Russian
Florian Sommer, Paul Widmer
Bringing together events and participants: Two ways of nominalizing linked predications
Rafał Szeptyński
Laryngeal correption in Balto-Slavic and the other northwest Indo-European languages
Miguel Villanueva Svensson
Zero-grade denominative nasal and sta-presents in Baltic
Krzysztof Tomasz Witczak
“The Pagan dialects from Narew” in the light of Yatvingian onomastic remnants
Yoko Yamazaki
Balto-Slavic pronominal forms and monosyllabic circumflexion

 

Atsisiųsti visų šios sekcijos pranešimų tezes

 

Grįžti į sekcijų sąrašą