Grįžti į sekcijų sąrašą

Organizatoriai

Aprašymas

Sekcijos tikslas yra sustiprinti padidinti mokslinį susidomėjimą kalbų tarpusavio sąveika kalbos požiūriu skirtingame, tačiau kultūros požiūriu panašiame areale – šiaurės rytinėje Europos dalyje. Baltų ir finų kalbų kontaktai tęsiasi nuo senų laikų, tačiau jie dar nėra pakankamai ištirti, siekiant aiškiai nustatyti abipusę įtaką.

Ši tema yra ypač įdomi, atsižvelgiant į tai, kad, kaip rodo baltų ir finų prokalbių ar latvių ir lyvių kalbų kontaktų tyrimai, įtakų būta išties gilių ir plačių – nuo bendros semantikos iki gramatinės struktūros. Baltų ir finų kalbų kontaktų tyrimai ypač reikšmingi kalbų kontaktų ir kalbų tipologijos aspektu, kadangi vienos kitas veikė genetiškai nesusijusios kalbos.

Sekcijoje laukiami pranešimai, pristatantys kontaktų nulemtų kalbos pakitimų ir arealinių baltų bei finų kalbų reiškinių tyrimus.

Patvirtinti pranešimai

 

Jei norite paskaityti pranešimų tezes, prašome paspausti norimo pranešimo pavadinimą. 

 

Valts Ernštreits
Experiences in compiling Estonian-Latvian dictionary
Kerttu Kibbermann, Merle Madisson
Reduplication in Estonian, Latvian and Livonian
Birute Klaas-Lang, Milda Ona Dailidėnaitė
Latvian particle verbs
Gunta Kļava
Grammatical changes caused by contact between Livonian and Latvian languages
Santa Liepiņa
Darbības vārdu rekciju atšķirības igauņu un latviešu valodā
The differences of verb rections in Estonian and Latvian
Miina Norvik
The expression of future time reference in Livonian: the case of past participle constructions
Karl Pajusalu, Helle Metslang, Külli Habicht
Polar question markers in the Baltic region
Lembit Vaba
Vai Baltijas jūras somu baltismi ļauj skaidrāk saskatīt baltu *ei attīstības posmus?
Kas läänemeresoome keelte baltismid selgendavad balti *ei arenguetappe?
Ilze Zagorska
Expressing Latvian verb prefixes in Estonian
Miķelis Zeibārts
Lībiešu, igauņu un latviešu kopīgā leksika
The common vocabulary of Livonians, Estonians and Latvians

 

Atsisiųsti visų šios sekcijos pranešimų tezes

 

Grįžti į sekcijų sąrašą