Atpakaļ uz sekciju sarakstu

Organizatori

Apraksts

Sekcijas mērķis ir stiprināt un palielināt zinātnisko interesi un pētījumu apjomu par savstarpējo ietekmi baltu un Baltijas jūras somu valodās, kas atrodas lingvistiski dažādā, bet vēsturiski un kultūras ziņā cieši saistītā areālā – Eiropas ziemeļaustrumu daļā. Baltu un Baltijas jūras somu valodas ir atradušās ciešā kontaktu zonā gadsimtiem, taču diemžēl savstarpējās ietekmes skaidrākai izpratnei joprojām trūkst plašāku pētījumu par kontaktiem starp šīm valodām.

Baltu un Baltijas jūras somu valodu kontaktu rezultātā valodās ir notikušas dziļas un plašas ietekmes – no kopīgas semantikas līdz pat gramatiskajai struktūrai, kā to parāda, piemēram, baltu un somugru pirmvalodu kontakti, tāpat kā lībiešu un latviešu valodas kontakti. Baltu un Baltijas jūras somu valodu kontakti ir vēl jo vairāk svarīgi kontaktlingvistikā un tipoloģiskajā lingvistikā, ņemot vērā, ka savstarpējās ietekmes notikušas valodās, kas nav ģenētiski radniecīgas.

Tematiskajā sekcijā tiek aicināti piedalīties pētnieki, kuri interesējas un pētī baltu un Baltijas jūras somu valodu kontaktus dažādās valodniecības apakšnozarēs.

Apstiprinātie referāti

 

Ja vēlaties lasīt referātu tēzes, lūdzam noklikšķināt uz attiecīgā referāta nosaukuma.

 

Valts Ernštreits
Experiences in compiling Estonian-Latvian dictionary
Kerttu Kibbermann, Merle Madisson
Reduplication in Estonian, Latvian and Livonian
Birute Klaas-Lang, Milda Ona Dailidėnaitė
Latvian particle verbs
Gunta Kļava
Grammatical changes caused by contact between Livonian and Latvian languages
Santa Liepiņa
Darbības vārdu rekciju atšķirības igauņu un latviešu valodā
The differences of verb rections in Estonian and Latvian
Miina Norvik
The expression of future time reference in Livonian: the case of past participle constructions
Karl Pajusalu, Helle Metslang, Külli Habicht
Polar question markers in the Baltic region
Lembit Vaba
Vai Baltijas jūras somu baltismi ļauj skaidrāk saskatīt baltu *ei attīstības posmus?
Kas läänemeresoome keelte baltismid selgendavad balti *ei arenguetappe?
Ilze Zagorska
Expressing Latvian verb prefixes in Estonian
Miķelis Zeibārts
Lībiešu, igauņu un latviešu kopīgā leksika
The common vocabulary of Livonians, Estonians and Latvians

 

Lejuplādēt visu šīs sekcijas referātu tēzes

 

Atpakaļ uz sekciju sarakstu