Atpakaļ uz sekciju sarakstu

Organizatori

Apraksts

Sekcija veltīta pašreizējiem mūsdienu baltu literāro valodu un izlokšņu fonētikas un fonoloģijas pētījumiem. Piedāvātās sekcijas tēmas un problemātika:

  • Sinhroniskie mūsdienu latviešu un lietuviešu valodas un izlokšņu fonētikas un fonoloģijas pētījumi: aspekti, jaunumi un perspektīvas.
  • Instrumentālie vokālisma, konsonantisma un prosodijas pētījumi, to virzieni un metodes.
  • Mūsdienu baltu valodu un izlokšņu attiecības: skaniskās valodas uzbūves analīzes principi.
  • Salīdzināmie instrumentālie latviešu un lietuviešu literārās valodas skaņu pētījumi.
  • Fonētiskā un fonoloģiskā skaņu klasifikācija: varianti, problēmas un nianses.
  • Skaņu atpazīšanas iespējas: universālo fonētisko īpatnību pētīšana, valodas sintezatoru veidošana.
  • Datubāzu un digitālo resursu daudzveidība un praktiskā izmantošana, veicot instrumentālos skaņu pētījumus.
  • Eksperimentālajiem fonētikas pētījumiem izmantojamie pētniecības materiāli un pētījuma metodes izvēles iespējas un motīvi.
  • Jūsu piedāvātā tēma vai problēma.

Apstiprinātie referāti

 

Ja vēlaties lasīt referātu tēzes, lūdzam noklikšķināt uz attiecīgā referāta nosaukuma.

 

 

Lejuplādēt visu šīs sekcijas referātu tēzes

 

Atpakaļ uz sekciju sarakstu